KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zarządzanie projektami wg metodyki IPMA®


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczno-Społeczny

Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa

Centrum Transferu Technologii

Centrum Kształcenia Ustawicznego


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel.: 12 662 43 28(31) fax:12 633 15 61
e-mail: zdr@ur.krakow.pl


Informacji udziela:

inż. Wojciech Maślanka - tel. +48 12 662 52 87

31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46

pok. 020

e-mail: cku@ur.krakow.pl

cku.ur.krakow.pl

 

Charakterystyka:

Studium skierowane jest dla osób pragnących uzyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności efektywnego zarządzania projektami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi, nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. Studia będą prowadzone przy współpracy z profesjonalną firmą szkoleniowo-doradczą – pm2pm sp. z o.o.

Zawód project managera jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. Biorąc pod uwagę, iż kluczową rolę w projektach odgrywają ich kierownicy, niezwykle istotne jest, aby posiadana przez nich wiedza była na wysokim, międzynarodowym poziomie.

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego może realizować różne projekty, w zależności od obszaru działalności zawodowej m.in.:

  • projekty inwestycyjne (inżynieria woda, inżynieria sanitarna, gospodarka wodna, projektowanie przestrzenne, inżynieria mechaniczna, automatyka)

  • projekty badawczo – rozwojowe (biochemia, technologia i biotechnologia żywności, hodowla zwierząt, ochrona roślin i zwierząt, botanika, zoologia, energetyka)

  • projekty organizacyjne (usprawnienie działania organizacji)

  • projekty marketingowe (agrobiznes, agroturystyka, ekologia)

  • projekty produkcyjne (przetwórstwo rolnicze, produkcja rolna, produkcja maszyn, technologia i biotechnologia żywności)

Proponowany program studiów obejmuje 198 godzin, na które składają się 5 modułów:

Moduł I Wprowadzenie do zarządzaniaobejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem firmy, zarządzaniem strategicznym oraz marketingiem.

Moduł IIZarządzanie projektami wg wytycznych IPMA®ma na celu przygotowanie do egzaminu na pierwszy (z czterech możliwych) poziom certyfikacji International Project Management Association, międzynarodowego stowarzyszenia promujacego dyscyplinę zarządzania projektami. Zakres merytoryczny modułu jest w pełni kompatybilny z wymaganiami egzaminacyjnymi zawartymi w Narodowych Wytycznych Kompetencji IPMA® (NCB).

Moduł III – MS Projectpozwoli na praktyczne korzystanie z narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, w szczególności z programu MS Project.

Moduł IV – Zarządzanie projektem unijnym – pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejeętności z zakresu planowania, realizacji i zamykania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Program obejmował będzie m.in.: pisanie wniosków o dofinansowanie, procedury związane z pozyskiwaniem środków w ramach funduszy Unii Europejskiej, specyfikę realizacji projektów miękkich i twardych.

Moduł V – Seminarium dyplomowe –prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji z opiekunem merytorycznym. Program seminarium obejmował będzie 6 godzin, które poświęcone zostaną omówieniu problemów, zagadnień związanych z bezpośrednio z pracą dyplomową.

Na zakończenie studiów podyplomowych każdy student złoży pracę dyplomową w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych, spełniającego wymogi SPMP/IPMA® stawiane projektom transferowym.


Kwalifikacje:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami”, organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy we współpracy z firmą pm2pm sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Project Management Polska zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania projektami.

Po ukończeniu Studium, uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu na pierwszy poziom certyfikacji International Project Management Association.

Zdobycie certyfikatu IPMA®, rozpoznawanego i uznawanego na całym świecie, stanowi zatem obiektywne potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata w dziedzinie zarządzania projektami, a także jego predyspozycji do pracy na stanowisku Project Managera.Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: : październik 2012 r.

Oplata: 4 500 PLN - płatne w dwóch ratach

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies